Soru:

Ara sözler, cümle dışı unsur olabileceği gibi ba- zen cümlenin ögelerinden biri de olabilir. Aşağıdakilerden hangisinde ara söz

Ara sözler, cümle dışı unsur olabileceği gibi ba-
zen cümlenin ögelerinden biri de olabilir.
Aşağıdakilerden hangisinde ara söz cümlenin
bir ögesi görevindedir?
A) Getirdiği kitapları, çoğunun yazarı Sait Faik’ti,
dolabının raflarına dizmeye başladı.
B) Elindeki kitabı bitirdiğinde -yeni başlamıştı-ki-
tap hakkındaki düşüncelerini paylaşacak.
C) Çalışabilecek bir iş bulduğunda, bulabileceğini
hiç sanmam, ailesine destek olacak.
D) Küçük bir sürü, beş inekle birkaç keçi, dere ke-
narındaki yeşillikte yayılıyordu.

Ara sözler, cümle dışı unsur olabileceği gibi ba- zen cümlenin ögelerinden biri de olabilir. Aşağıdakilerden hangisinde ara söz cümlenin bir ögesi görevindedir? A) Getirdiği kitapları, çoğunun yazarı Sait Faik’ti, dolabının raflarına dizmeye başladı. B) Elindeki kitabı bitirdiğinde -yeni başlamıştı-ki- tap hakkındaki düşüncelerini paylaşacak. C) Çalışabilecek bir iş bulduğunda, bulabileceğini hiç sanmam, ailesine destek olacak. D) Küçük bir sürü, beş inekle birkaç keçi, dere ke- narındaki yeşillikte yayılıyordu.