Soru:

arklılığı, mevcut kaynak- etkiye sahiptir. Gelişmiş reye yönelik yasal düzen- algısı bu ülkelerde kaynak nli önem verildiğinin a

arklılığı, mevcut kaynak-
etkiye sahiptir. Gelişmiş
reye yönelik yasal düzen-
algısı bu ülkelerde kaynak
nli önem verildiğinin açık
erden hangisi yukarıdaki
C) Meksika
Endonezya
ve ormancılığa bağlı geli-
e koruma bilinci ön planda-
Kounel
etnin
4. Son yıllarda gerçekleşen küresel iklim değişikliği, ozon sey-
relmesi, asit yağışları, çölleşme, biyoçeşitliliğin azalması vb.
olumsuzluklar küresel çevre sorunları olarak kabul edilmek-
tedir.
Buna göre, küresel çevre sorunlarının günümüzde mak-
simum seviyede artmasında;
1. tüketim alışkanlıklarının modaya göre hızlı değişmesi,
II. nüfus artışının fazla olması,
III. endüstriyel aktivitenin artması
gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I II ve III
Okyanuslar, atmosfere salınan karbonun yaklaşık %30'unu

arklılığı, mevcut kaynak- etkiye sahiptir. Gelişmiş reye yönelik yasal düzen- algısı bu ülkelerde kaynak nli önem verildiğinin açık erden hangisi yukarıdaki C) Meksika Endonezya ve ormancılığa bağlı geli- e koruma bilinci ön planda- Kounel etnin 4. Son yıllarda gerçekleşen küresel iklim değişikliği, ozon sey- relmesi, asit yağışları, çölleşme, biyoçeşitliliğin azalması vb. olumsuzluklar küresel çevre sorunları olarak kabul edilmek- tedir. Buna göre, küresel çevre sorunlarının günümüzde mak- simum seviyede artmasında; 1. tüketim alışkanlıklarının modaya göre hızlı değişmesi, II. nüfus artışının fazla olması, III. endüstriyel aktivitenin artması gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I II ve III Okyanuslar, atmosfere salınan karbonun yaklaşık %30'unu