Soru:

Arpa, buğdaydan sonra en çok yetiştirilen ve yetişme şartları buğdaya benzeyen bir tarım ürünüdür. Ancak bu koşullarda bazı fark

Arpa, buğdaydan sonra en çok yetiştirilen ve yetişme
şartları buğdaya benzeyen bir tarım ürünüdür. Ancak bu
koşullarda bazı farklılıklar da göze çarpmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıklardan biridir?
A) Buğday'a göre iç tüketimde kullanımı daha fazladır.
B) Buğday'dan daha erken olgunlaşır ve buğdaya göre
soğuğa daha dayanıklıdır.
C) Unlu mamüllerin üretiminde buğdaya göre daha fazla
kullanılır.
D Yaz kuraklığına dayanıklı değildir.
E) Son yıllarda üretimi buğdaya oranla daha fazladır.

Arpa, buğdaydan sonra en çok yetiştirilen ve yetişme şartları buğdaya benzeyen bir tarım ürünüdür. Ancak bu koşullarda bazı farklılıklar da göze çarpmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıklardan biridir? A) Buğday'a göre iç tüketimde kullanımı daha fazladır. B) Buğday'dan daha erken olgunlaşır ve buğdaya göre soğuğa daha dayanıklıdır. C) Unlu mamüllerin üretiminde buğdaya göre daha fazla kullanılır. D Yaz kuraklığına dayanıklı değildir. E) Son yıllarda üretimi buğdaya oranla daha fazladır.