Soru:

artrmak 45. Türkiye'de dış ticarete konu olan ürünler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin ihracat gelirleri içindeki

artrmak
45. Türkiye'de dış ticarete konu olan ürünler dikkate
alındığında aşağıdakilerden hangisinin ihracat
gelirleri içindeki payı daha azdır?
A) Demir-Çelik
B) Motorlu kara taşıtları
C) Kazan, makine ve cihazlar
D) Pamuk ve pamuk ipliği
E) Elektronik makine ve cihazlar

artrmak 45. Türkiye'de dış ticarete konu olan ürünler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin ihracat gelirleri içindeki payı daha azdır? A) Demir-Çelik B) Motorlu kara taşıtları C) Kazan, makine ve cihazlar D) Pamuk ve pamuk ipliği E) Elektronik makine ve cihazlar