Soru:

Aşağıda bazı dönemlerde yaşanan göç hareketleri Verilmiştir. Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan müba- dele göçleri 11. Suriy

Aşağıda bazı dönemlerde yaşanan göç hareketleri
Verilmiştir.
Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan müba-
dele göçleri
11. Suriye iç savaşı sonrasında Türkiye'ye yapılan
0
göçler
III. 17.yy'da Afrika'dan Amerika'ya yapılan göçler
Verilenlerden hangileri zorunlu göç olarak nite-
lendirilebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve IIIE) 1 Il ve III

Aşağıda bazı dönemlerde yaşanan göç hareketleri Verilmiştir. Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan müba- dele göçleri 11. Suriye iç savaşı sonrasında Türkiye'ye yapılan 0 göçler III. 17.yy'da Afrika'dan Amerika'ya yapılan göçler Verilenlerden hangileri zorunlu göç olarak nite- lendirilebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve IIIE) 1 Il ve III