Soru:

Aşağıda beş ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışı gösterilmiştir. Ülkeler Tarım Sanayi Hizmet 1 %4 %2

Aşağıda beş ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet
kollarına göre dağılışı gösterilmiştir.
Ülkeler
Tarım
Sanayi
Hizmet
1
%4
%26
%70
Il
%12
%28
%60
III
%2
%20
%78
IV
%28
%24
%48
V
%20
%30
%50
Tabloya göre bu ülkelerden hangisi diğerlerine göre
daha az gelişmiştir?
A) 1
B) II
C) III
D) IV
E) V

Aşağıda beş ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışı gösterilmiştir. Ülkeler Tarım Sanayi Hizmet 1 %4 %26 %70 Il %12 %28 %60 III %2 %20 %78 IV %28 %24 %48 V %20 %30 %50 Tabloya göre bu ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha az gelişmiştir? A) 1 B) II C) III D) IV E) V