Soru:

Aşağıda fiziki coğrafyanın alt dallarını gösteren bir tablo verilmiştir. FİZİKİ COĞRAFYA Klimatoloji Jeomorfoloji Biyocoğrafya T

Aşağıda fiziki coğrafyanın alt dallarını gösteren bir tablo
verilmiştir.
FİZİKİ
COĞRAFYA
Klimatoloji
Jeomorfoloji
Biyocoğrafya
Tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri
getirilirse tablo doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
A) Jeoloji - Kartografya
B) Pedoloji - Litoloji
or
Er
Kartografya - Hidrografya
DY Astronomi - Jeoloji
Hidrografya - Botanik

Aşağıda fiziki coğrafyanın alt dallarını gösteren bir tablo verilmiştir. FİZİKİ COĞRAFYA Klimatoloji Jeomorfoloji Biyocoğrafya Tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilirse tablo doğru bir şekilde tamamlanmış olur? A) Jeoloji - Kartografya B) Pedoloji - Litoloji or Er Kartografya - Hidrografya DY Astronomi - Jeoloji Hidrografya - Botanik