Soru:

Aşağıda haritada bazı şehirler gösterilmiştir. 4. Quito Sidney Bu şehirlerle ilgili olarak; I. Berlin'de 21 Haziran'da gece süre

Aşağıda haritada bazı şehirler gösterilmiştir.
4.
Quito
Sidney
Bu şehirlerle ilgili olarak;
I. Berlin'de 21 Haziran'da gece süresi gündüz
süresinden daha kısadır.
II. Quito'da yıl boyunca, gece ve gündüz arasındaki süre
farkı diğer şehirlere göre daha fazladır.
III. Sidney'de 21 Haziran'da yaşanan gündüz süresi
Kahire'den daha kısadır.
IV. 21 Aralık'tan sonra Buenos Aires'te gündüz süreleri
uzamaya başlar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız i
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) I ve III
Berlin
Kahire
Buenos Aires
0
E) II ve IV

Aşağıda haritada bazı şehirler gösterilmiştir. 4. Quito Sidney Bu şehirlerle ilgili olarak; I. Berlin'de 21 Haziran'da gece süresi gündüz süresinden daha kısadır. II. Quito'da yıl boyunca, gece ve gündüz arasındaki süre farkı diğer şehirlere göre daha fazladır. III. Sidney'de 21 Haziran'da yaşanan gündüz süresi Kahire'den daha kısadır. IV. 21 Aralık'tan sonra Buenos Aires'te gündüz süreleri uzamaya başlar. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız i B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III Berlin Kahire Buenos Aires 0 E) II ve IV