Soru:

Aşağıda, X ve Y ülkelerine ait nüfus piramitleri verilmiştir. 65 65 E K E K 15 15 6 8 8 6 4 2 0 2 4 X Milyon kişi 8 6 4 2 0 2 4

Aşağıda, X ve Y ülkelerine ait nüfus piramitleri verilmiştir.
65
65
E
K
E
K
15
15
6 8
8 6 4 2 0 2 4
X
Milyon kişi
8 6 4 2 0 2 4 6 8
Y
Milyon kişi
Bu piramitlere göre, X ve Y ülkeleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi birbirlerine daha fazla
benzerdir?
A) Ortalama yaşam süresi
B) Eğitim düzeyi
G
C) Aktif nüfus oranı
X
D) Doğum ve ölüm oranları
Kadın ve erkek nüfuslarının toplam nüfusa oranı
ainda

Aşağıda, X ve Y ülkelerine ait nüfus piramitleri verilmiştir. 65 65 E K E K 15 15 6 8 8 6 4 2 0 2 4 X Milyon kişi 8 6 4 2 0 2 4 6 8 Y Milyon kişi Bu piramitlere göre, X ve Y ülkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi birbirlerine daha fazla benzerdir? A) Ortalama yaşam süresi B) Eğitim düzeyi G C) Aktif nüfus oranı X D) Doğum ve ölüm oranları Kadın ve erkek nüfuslarının toplam nüfusa oranı ainda