Soru:

Aşağıda yer alan uygulamaların hangi döneme ait olduğunu tablodaki ilgili yerlere işaretleyiniz. 1923-1929 1930-1950 1950-1960 1

Aşağıda yer alan uygulamaların hangi döneme ait olduğunu tablodaki ilgili yerlere işaretleyiniz.
1923-1929 1930-1950 1950-1960 1960-1980
Dönemi Dönemi Dönemi Dönemi
1980'den
Sonraki Dönem
Serbest ekonomi modeline geçildi.
Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı.
Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.
Sümerbank kuruldu.
Büyük sermayeli yatırımların dev-
let tarafından yapılması planlandı.
Izmir İktisat Kongresi yapıldı.
kin
Thracata dayalı ekonomik büyüme
osyal hedeflendi.
L. Kalkınma Planı uygulandı.
inda
I don
Türkiye'de ekonomik politikalar içinde mekânsal gelişim farklılıklarının azaltılması ve az gelişen bölge

Aşağıda yer alan uygulamaların hangi döneme ait olduğunu tablodaki ilgili yerlere işaretleyiniz. 1923-1929 1930-1950 1950-1960 1960-1980 Dönemi Dönemi Dönemi Dönemi 1980'den Sonraki Dönem Serbest ekonomi modeline geçildi. Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı. Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. Sümerbank kuruldu. Büyük sermayeli yatırımların dev- let tarafından yapılması planlandı. Izmir İktisat Kongresi yapıldı. kin Thracata dayalı ekonomik büyüme osyal hedeflendi. L. Kalkınma Planı uygulandı. inda I don Türkiye'de ekonomik politikalar içinde mekânsal gelişim farklılıklarının azaltılması ve az gelişen bölge