Soru:

Aşağıdaki haritada kurak ve yarı kurak arazilerdeki akarsu boylarında kurulmuş ilk yerleşmelerin konumu gösterilmiştir. UL OPRAL

Aşağıdaki haritada kurak ve yarı kurak arazilerdeki akarsu
boylarında kurulmuş ilk yerleşmelerin konumu gösterilmiştir.
UL
OPRAL
7
Aşağıdakilerden hangisi, bu yerleşmelerin kurulmasında
etkili olan akarsulardan biri değildir?
A) Gökırmak
B) Nil
C) Tuna
D) Indus
E) Fırat

Aşağıdaki haritada kurak ve yarı kurak arazilerdeki akarsu boylarında kurulmuş ilk yerleşmelerin konumu gösterilmiştir. UL OPRAL 7 Aşağıdakilerden hangisi, bu yerleşmelerin kurulmasında etkili olan akarsulardan biri değildir? A) Gökırmak B) Nil C) Tuna D) Indus E) Fırat