Soru:

Aşağıdaki haritada yeryüzünde sel ve taşkınların yaşandı- ğı alanların dağılışı verilmiştir. Pasifik Okyanusu Hint Okyanuru Risk

Aşağıdaki haritada yeryüzünde sel ve taşkınların yaşandı-
ğı alanların dağılışı verilmiştir.
Pasifik Okyanusu
Hint Okyanuru
Risk Durumu
Çok yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
0
2000
kam
Buna göre yeryüzünde sel ve taşkın alanları ile aşağıda-
kilerden hangisinin daha çok benzerlik gösterdiği söy-
lenebilir?
v
A) Dağlık alanların
Platoluk arazinin X
C) Genç oluşumlu arazinin Y
Akarsu vadilerinin
Kalkerli arazinin
Atlas Okyanusu

Aşağıdaki haritada yeryüzünde sel ve taşkınların yaşandı- ğı alanların dağılışı verilmiştir. Pasifik Okyanusu Hint Okyanuru Risk Durumu Çok yüksek Yüksek Orta Düşük 0 2000 kam Buna göre yeryüzünde sel ve taşkın alanları ile aşağıda- kilerden hangisinin daha çok benzerlik gösterdiği söy- lenebilir? v A) Dağlık alanların Platoluk arazinin X C) Genç oluşumlu arazinin Y Akarsu vadilerinin Kalkerli arazinin Atlas Okyanusu