Soru:

Aşağıdaki tabloda, bazı ülkelerin belirli bir yıldaki do- ğum ve ölüm oranları verilmiştir. Ülke Çin Hindistan Doğum oranı (%)Ol

Aşağıdaki tabloda, bazı ülkelerin belirli bir yıldaki do-
ğum ve ölüm oranları verilmiştir.
Ülke
Çin
Hindistan
Doğum oranı (%)Olum oranı %o)
21
7
31
10
Fransa
13
10
12
8
47
10
Japonya
Kenya
Meksika
İngiltere
ABD
17
6
14
12
14
9
Yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak, bu ülkele-
rin nüfuslarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi-
sine ulaşılabilir?
A) Ülkelerde çalışan nüfusun sektörlere göre payi-
na X
X
B) Ülkelerde kilometrekareye düşen insan sayısına
C) Hangi ülkelerde şehir nüfusunun, hangi ülkeler-
de kir nüfusunun fazla olduğuna
D) Ülkelerin nüfusunda, başka ülkelerden gelen gö-
çün payına
E) Verilen yılda ülkelerin nüfusunun doğal olarak ar-
tip artmadığına
X

Aşağıdaki tabloda, bazı ülkelerin belirli bir yıldaki do- ğum ve ölüm oranları verilmiştir. Ülke Çin Hindistan Doğum oranı (%)Olum oranı %o) 21 7 31 10 Fransa 13 10 12 8 47 10 Japonya Kenya Meksika İngiltere ABD 17 6 14 12 14 9 Yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak, bu ülkele- rin nüfuslarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi- sine ulaşılabilir? A) Ülkelerde çalışan nüfusun sektörlere göre payi- na X X B) Ülkelerde kilometrekareye düşen insan sayısına C) Hangi ülkelerde şehir nüfusunun, hangi ülkeler- de kir nüfusunun fazla olduğuna D) Ülkelerin nüfusunda, başka ülkelerden gelen gö- çün payına E) Verilen yılda ülkelerin nüfusunun doğal olarak ar- tip artmadığına X