Soru:

Aşağıdaki tabloda dünya ticaretine yön veren bölge ve kuruluşlar ile bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklere göre tablo üze

Aşağıdaki tabloda dünya ticaretine yön veren bölge ve kuruluşlar ile bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklere göre
tablo üzerinde yer alan bölge veya kuruluşları eşleştiriniz.
Ticaret Merkezleri ve Özellikleri
Avrupa
Birliği (AB)
Güney
Ortak Pa-
zari
(MERCO-
SUR)
Uzak Doğu
Ticaret
Bölgesi
Kuzey
Amerika
Serbest
Ticaret
Bölgesi
(NAFTA)
Maastricht Antlaşması'yla tek para ve bayrak kullanımı,
sınırların kaldırılması ve askeri güçte birlik için kurul-
muştur.
Tayvan, Singapur, Japonya gibi ülkelerin bulunduğu,
ekonomik büyümenin çok hızlı olduğu ticaret bölgesidir.
Vergilerin sıfırlanması ve gümrük birliği sağlanması ama-
cıyla ABD, Kanada ve Meksika tarafından kurulmuştur.
Kolombiya, Şili ve Bolivya gibi Güney Amerika ülkelerince
ticaret ve gümrük birliği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Aşağıdaki tabloda dünya ticaretine yön veren bölge ve kuruluşlar ile bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklere göre tablo üzerinde yer alan bölge veya kuruluşları eşleştiriniz. Ticaret Merkezleri ve Özellikleri Avrupa Birliği (AB) Güney Ortak Pa- zari (MERCO- SUR) Uzak Doğu Ticaret Bölgesi Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) Maastricht Antlaşması'yla tek para ve bayrak kullanımı, sınırların kaldırılması ve askeri güçte birlik için kurul- muştur. Tayvan, Singapur, Japonya gibi ülkelerin bulunduğu, ekonomik büyümenin çok hızlı olduğu ticaret bölgesidir. Vergilerin sıfırlanması ve gümrük birliği sağlanması ama- cıyla ABD, Kanada ve Meksika tarafından kurulmuştur. Kolombiya, Şili ve Bolivya gibi Güney Amerika ülkelerince ticaret ve gümrük birliği sağlamak amacıyla kurulmuştur.