Soru:

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? A) Madde döngüsü: Inorganik maddelerin, cansız ortam- dan alinip canh unsurlar arasında

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Madde döngüsü: Inorganik maddelerin, cansız ortam-
dan alinip canh unsurlar arasında kullanıldıktan sonra
tekrar cansız ortama verilmesidir.
B) Besin zinciri: Güneşten gelen enerji, fotosentez yapan
canlilann ürettikleri besinlerde depolanir ve bu besin
maddelerinin, beslenme yoluyla bir canlıdan diğerine
aktanimasidir.
c) Enerji akışı: Topraktaki azotun nitrifikasyon bakterileri ta-
rafından bitkilerin kullanabileceği duruma getirilmesidir.
D) Biyom: Iklim koşullan ve bitid örtüsü benzer yerlerdeki
hayvan ve bitki topluluklarının oluşturduğu ortamdır.
E) Biyoçeşitlilik Bir bölgedeki genlerin, turierin, ekosis-
temlerin, ekolojik olaylann oluşturduğu bütündür.
2.
SINAV

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? A) Madde döngüsü: Inorganik maddelerin, cansız ortam- dan alinip canh unsurlar arasında kullanıldıktan sonra tekrar cansız ortama verilmesidir. B) Besin zinciri: Güneşten gelen enerji, fotosentez yapan canlilann ürettikleri besinlerde depolanir ve bu besin maddelerinin, beslenme yoluyla bir canlıdan diğerine aktanimasidir. c) Enerji akışı: Topraktaki azotun nitrifikasyon bakterileri ta- rafından bitkilerin kullanabileceği duruma getirilmesidir. D) Biyom: Iklim koşullan ve bitid örtüsü benzer yerlerdeki hayvan ve bitki topluluklarının oluşturduğu ortamdır. E) Biyoçeşitlilik Bir bölgedeki genlerin, turierin, ekosis- temlerin, ekolojik olaylann oluşturduğu bütündür. 2. SINAV