Soru:

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerde enerji akışı ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Güneş, ekosistemlerin tek enerji kaynağıd

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerde enerji
akışı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Güneş, ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır.
B) Üreticiler tarafından fotosentez yoluyla Güneş
enerjisi kimyasal enerjiye çevrilmektedir.
C) Otçullar, bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyeleri-
ne alarak yaşamsal faaliyetlerde için kullanır. L
D) Etçiller, otçulların bünyelerinde depo ettikleri
enerjiyi onları avlayarak kullanı;
E) Ekosistemlerde enerjinin en çok aktarımı ayrış-
tırıcılar tarafından gerçekleştirilir.

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerde enerji akışı ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Güneş, ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır. B) Üreticiler tarafından fotosentez yoluyla Güneş enerjisi kimyasal enerjiye çevrilmektedir. C) Otçullar, bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyeleri- ne alarak yaşamsal faaliyetlerde için kullanır. L D) Etçiller, otçulların bünyelerinde depo ettikleri enerjiyi onları avlayarak kullanı; E) Ekosistemlerde enerjinin en çok aktarımı ayrış- tırıcılar tarafından gerçekleştirilir.