Soru:

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yörelerden şehirlere yapılan göçlerin nedenlerinden biri değildi? A) Kırsal alanlardaki iş imkânl

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yörelerden şehirlere
yapılan göçlerin nedenlerinden biri değildi?
A) Kırsal alanlardaki iş imkânlarının kısıtlı olması
B) Miras yoluyla tarım topraklarının bölünmesi
C) Tarımda makineleşmenin artması
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
uejullej wrzod
E) Konutların yetersiz olması

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yörelerden şehirlere yapılan göçlerin nedenlerinden biri değildi? A) Kırsal alanlardaki iş imkânlarının kısıtlı olması B) Miras yoluyla tarım topraklarının bölünmesi C) Tarımda makineleşmenin artması D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği uejullej wrzod E) Konutların yetersiz olması