Soru:

asion Sade olma yada aki. 1. (1) Çocuk edebiyatı, gübrie h blir en una nave ilkemizde çocuk- ça" denerek göz ardı edilen bir tür

asion
Sade
olma
yada
aki.
1. (1) Çocuk edebiyatı, gübrie h blir en una nave ilkemizde çocuk-
ça" denerek göz ardı edilen bir tür. (II) Ama “Kırmızı Ritiga" ile
bir kez daha gördüm ki yaratıcılığın gerçek anlamıyla yaşadığı
az sayıda daldan biri de kendisi. (III) “Kırmızı Ringa" sadece
çocuk kitapları arasında değil
, uzun zamandır okuduğum her
çeşit kitap arasında en özgün olanlardan biriydi. (IV) Çünkü
tam 24 sayfa boyunca sadece bir parkı resmederek giden ki-
tap, ancak 25. sayfadan itibaren bize hikâyelerini anlatmaya
başlıyor. (V) Bir kırmızı ringa balığının gezindiği bu kitapta, o
kadar çok öykü var ki... (VI) Bunların bir kısmı anlatıcı tarafın-
dan aktarılsa da geri kalanlar bize bırakılıyor yani önce izleyici,
sonra okur, en sonundaysa aktif anlatıcı oluveriyoruz.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
hangi cümleyle başlar?
1
A) 11
B) III
C) IV
D) V
E) VI
167

asion Sade olma yada aki. 1. (1) Çocuk edebiyatı, gübrie h blir en una nave ilkemizde çocuk- ça" denerek göz ardı edilen bir tür. (II) Ama “Kırmızı Ritiga" ile bir kez daha gördüm ki yaratıcılığın gerçek anlamıyla yaşadığı az sayıda daldan biri de kendisi. (III) “Kırmızı Ringa" sadece çocuk kitapları arasında değil , uzun zamandır okuduğum her çeşit kitap arasında en özgün olanlardan biriydi. (IV) Çünkü tam 24 sayfa boyunca sadece bir parkı resmederek giden ki- tap, ancak 25. sayfadan itibaren bize hikâyelerini anlatmaya başlıyor. (V) Bir kırmızı ringa balığının gezindiği bu kitapta, o kadar çok öykü var ki... (VI) Bunların bir kısmı anlatıcı tarafın- dan aktarılsa da geri kalanlar bize bırakılıyor yani önce izleyici, sonra okur, en sonundaysa aktif anlatıcı oluveriyoruz. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 1 A) 11 B) III C) IV D) V E) VI 167