Soru:

AVANTAJ YAYINLA alama si- 8. Ülkemizde 15 ile 64 yaş arası nüfus, çalışma çağında olup mal ve hizmetlerin üretimi için emek harc

AVANTAJ YAYINLA
alama si-
8.
Ülkemizde 15 ile 64 yaş arası nüfus, çalışma çağında
olup mal ve hizmetlerin üretimi için emek harcayan nü-
ki nüfus olarak kabul edilmektedir. Çalışma çaginda
fusa iş gücü denir. Türkiye'de 1950'den sonra iş gücü
ihtiyaç oranında azalma, çalışmayan nüfus oranında
ise artma gözlenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun başlıca ne-
denlerinden biri değildir?
il-
A) Nüfus artış hızının yüksek olması
B) İş alanlarının nüfus artışına paralellik göstermemesi
C) Eğitim seviyesi ve öğrenci sayısının azalması
D) Tarımda makineleşmeye bağlı olarak meydana ge-
len iş gücü fazlalığı
E) Çalışma çağında olduğu hâlde emekli olanların bu-
lunması

AVANTAJ YAYINLA alama si- 8. Ülkemizde 15 ile 64 yaş arası nüfus, çalışma çağında olup mal ve hizmetlerin üretimi için emek harcayan nü- ki nüfus olarak kabul edilmektedir. Çalışma çaginda fusa iş gücü denir. Türkiye'de 1950'den sonra iş gücü ihtiyaç oranında azalma, çalışmayan nüfus oranında ise artma gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun başlıca ne- denlerinden biri değildir? il- A) Nüfus artış hızının yüksek olması B) İş alanlarının nüfus artışına paralellik göstermemesi C) Eğitim seviyesi ve öğrenci sayısının azalması D) Tarımda makineleşmeye bağlı olarak meydana ge- len iş gücü fazlalığı E) Çalışma çağında olduğu hâlde emekli olanların bu- lunması