Soru:

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1 . 39. Ülkelerin nüfusu ile ilgili tüm veriler belirli dönemler- de Ngili kurum ve

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1
.
39. Ülkelerin nüfusu ile ilgili tüm veriler belirli dönemler-
de Ngili kurum ve kuruluşlar tarafından elde edilmek
tedir.
Nüfusun aşağıda belirtilen özelliklerinden han-
gisi ile nafus yapısı arasında doğrudan bir ilişki
bulunmaz?
A) Ekonomik faaliyet kollarına göre istihdam oran-
Mari
B) Kent ve kır alanlarına göre yerleşme oranları
CÜlke genelindeki toplam nüfus sayısı
D) Cinsiyete göre oransal dağılım
E) Yaş gruplarına göre dağılış oranları

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler - 1 . 39. Ülkelerin nüfusu ile ilgili tüm veriler belirli dönemler- de Ngili kurum ve kuruluşlar tarafından elde edilmek tedir. Nüfusun aşağıda belirtilen özelliklerinden han- gisi ile nafus yapısı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaz? A) Ekonomik faaliyet kollarına göre istihdam oran- Mari B) Kent ve kır alanlarına göre yerleşme oranları CÜlke genelindeki toplam nüfus sayısı D) Cinsiyete göre oransal dağılım E) Yaş gruplarına göre dağılış oranları