Soru:

AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 nensi pie 39. 37. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye'nin yıllara göre gayrisafi milli ha

AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
nensi
pie
39.
37. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye'nin yıllara göre gayrisafi
milli hasılasının sektörel dağılımı verilmiştir.
1924
1980
2018
Tarım Hizmetler Sanayi
%48 %44 %8
Tarım Hizmetler Sanayi
%24 %55 %21
Tarım Hizmetler Sanayi
%6 %65 %29
Tarım
Hizmetler
Sanayi
Sektörlerin gayrisafi millî hasıla içindeki paylarının
yıllara göre değişimi incelendiğinde Türkiye'nin
e sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
At Ekonomik yönden gelişme göstermiştir.
B) Enerji tüketimi artmıştır.
ubre
C) Sağlık ve eğitim imkânları artmıştır.
D) Tarımsal üretim miktarı azalmıştır.
El Ham madde ihracatı azalmıştır.

AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 nensi pie 39. 37. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye'nin yıllara göre gayrisafi milli hasılasının sektörel dağılımı verilmiştir. 1924 1980 2018 Tarım Hizmetler Sanayi %48 %44 %8 Tarım Hizmetler Sanayi %24 %55 %21 Tarım Hizmetler Sanayi %6 %65 %29 Tarım Hizmetler Sanayi Sektörlerin gayrisafi millî hasıla içindeki paylarının yıllara göre değişimi incelendiğinde Türkiye'nin e sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? At Ekonomik yönden gelişme göstermiştir. B) Enerji tüketimi artmıştır. ubre C) Sağlık ve eğitim imkânları artmıştır. D) Tarımsal üretim miktarı azalmıştır. El Ham madde ihracatı azalmıştır.