Soru:

B 3 KD D GD kans gülü verilmiştir. Aşağıda Türkiye'deki bir merkezin yıllık rüzgâr fre- G 40 B GB K KB Rüzgâr yönü 40 25 100 35

B
3
KD
D
GD
kans gülü verilmiştir.
Aşağıda Türkiye'deki bir merkezin yıllık rüzgâr fre-
G
40
B
GB
K
KB
Rüzgâr yönü
40
25 100 35
150
30
150 30
100
karekök
Esme sayısı
50
0
Esme sayısı:
K
KD
KB
D
B.
GD
GB
G
Rüzgâr frekans gülünden yararlanarak bu mer-
kezin;
1. hakim rüzgâr yönünün karayel olduğu,
II. çevresindeki yer şekillerinin kuzeybatı-güneydo-
ğu yönünde uzandığı,
III. Karadeniz iklim bölgesinde yer aldığı,
IV. güneydoğudan esen rüzgârların sıcak ve nemli ol-
duğu
özelliklerinden hangisine sahip olduğu kesin ola-
rak söylenir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve Il
E) III ve IV

B 3 KD D GD kans gülü verilmiştir. Aşağıda Türkiye'deki bir merkezin yıllık rüzgâr fre- G 40 B GB K KB Rüzgâr yönü 40 25 100 35 150 30 150 30 100 karekök Esme sayısı 50 0 Esme sayısı: K KD KB D B. GD GB G Rüzgâr frekans gülünden yararlanarak bu mer- kezin; 1. hakim rüzgâr yönünün karayel olduğu, II. çevresindeki yer şekillerinin kuzeybatı-güneydo- ğu yönünde uzandığı, III. Karadeniz iklim bölgesinde yer aldığı, IV. güneydoğudan esen rüzgârların sıcak ve nemli ol- duğu özelliklerinden hangisine sahip olduğu kesin ola- rak söylenir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve Il E) III ve IV