Soru:

B 5. (1) Buz tırmanışı yapan sporcular, su geçirmeyen, Özne sıcak tutan giysiler giyer. (II) Bu giysiler çok ha- fif malzemelerd

B
5. (1) Buz tırmanışı yapan sporcular, su geçirmeyen,
Özne
sıcak tutan giysiler giyer. (II) Bu giysiler çok ha-
fif malzemelerden yapılır. (III) Sporcular botları-
na krampon adı verilen tabanlıklar takar. (IV) Bu
kramponlar botların buzda kaymasını önler.
Numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıda ya-
pılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I cümlenin öznesi doğru belirlenmiştir.
B) II. cümlede vurgulanan öge cümlenin yer tam-
layıcısıdır.
C) III. cümlenin nesnesinde sifat-fiil kullanılmıştır.
D) IV. cümle, içinde fiilimsi olan kurallı fiil cümle-
sidir.
00
100)
www.sinav.com.tr
7

B 5. (1) Buz tırmanışı yapan sporcular, su geçirmeyen, Özne sıcak tutan giysiler giyer. (II) Bu giysiler çok ha- fif malzemelerden yapılır. (III) Sporcular botları- na krampon adı verilen tabanlıklar takar. (IV) Bu kramponlar botların buzda kaymasını önler. Numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıda ya- pılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) I cümlenin öznesi doğru belirlenmiştir. B) II. cümlede vurgulanan öge cümlenin yer tam- layıcısıdır. C) III. cümlenin nesnesinde sifat-fiil kullanılmıştır. D) IV. cümle, içinde fiilimsi olan kurallı fiil cümle- sidir. 00 100) www.sinav.com.tr 7