Soru:

B 6) Özne, yüklemde bildirilen yargıyı gerçekleştiren veya o durumda bulunan ögedir. Yükleme soru- lan "ne, kim" soruları cümled

B
6) Özne, yüklemde bildirilen yargıyı gerçekleştiren
veya o durumda bulunan ögedir. Yükleme soru-
lan "ne, kim" soruları cümlede özneyi buldurur.
Bu açıklamaya göre,
(a) Dünyanın dört bir yanından bir araya gelen
araştırmacılar, iklim değişikliğiyle savaşmanın
yollarını araştırıyorlar. (b) Okyanuslardaki balina-
ların sayısının azalmasının önüne geçmenin bu
yollardan biri olduğunu düşünüyorlar. (c) Okya-
nuslardaki yeşil algler, atmosferdeki karbondiok-
sidi kullanıyor; aynı zamanda sudaki demirle bes-
leniyor. (d) Sudaki demir miktarının artması, alg-
lerin sayısının artmasını sağlıyor.
metninin hangi cümlesinde altı çizili bölüm
özne değildir?
BB
De
AVN
8.

B 6) Özne, yüklemde bildirilen yargıyı gerçekleştiren veya o durumda bulunan ögedir. Yükleme soru- lan "ne, kim" soruları cümlede özneyi buldurur. Bu açıklamaya göre, (a) Dünyanın dört bir yanından bir araya gelen araştırmacılar, iklim değişikliğiyle savaşmanın yollarını araştırıyorlar. (b) Okyanuslardaki balina- ların sayısının azalmasının önüne geçmenin bu yollardan biri olduğunu düşünüyorlar. (c) Okya- nuslardaki yeşil algler, atmosferdeki karbondiok- sidi kullanıyor; aynı zamanda sudaki demirle bes- leniyor. (d) Sudaki demir miktarının artması, alg- lerin sayısının artmasını sağlıyor. metninin hangi cümlesinde altı çizili bölüm özne değildir? BB De AVN 8.