Soru:

B asi verilmiştir. 40. Populasyonlar yaşlara göre hayatta kalma duruman hayat tablolan oluşturularak gözlenebilir. Bu tablolar i

B
asi
verilmiştir.
40. Populasyonlar yaşlara göre hayatta kalma duruman
hayat tablolan oluşturularak gözlenebilir. Bu tablolar
izlenmesiyle oluşturulur. Tablodaki veriler kullanılarak
aynı yaştaki bireylerin doğumdan ölüme kadar
hayatta kalma eğrileri adı

B asi verilmiştir. 40. Populasyonlar yaşlara göre hayatta kalma duruman hayat tablolan oluşturularak gözlenebilir. Bu tablolar izlenmesiyle oluşturulur. Tablodaki veriler kullanılarak aynı yaştaki bireylerin doğumdan ölüme kadar hayatta kalma eğrileri adı verilen grafikler Çizilir. Temel uç tip hayatta kalma eğrisinin tipik özellikleri aşağıda • Tip 1 eğrisi oluşturan populasyonlarda, genç ve dönemlerde ise ölüm oranı artar. Az sayıda yavru ergin dönemlerde ölüm oranı düşüktür, yaşlı oluşturan, yavru bakımı gelişmiş türlerde görülür. Tip 2 eğrisi oluşturan popülasyonlarda, her yaş için ölüm oranı sabittir. Bazı hayvan ve bitki türlerinde görülür. Tip 3 eğrisi oluşturan populasyonlarda, genç bireylerin hayatta kalma oranı düşük olup hayatta kalmayı başaran bireylerde ölüm oranı düşüktür. Çok sayıda yavru veren ve genellikle yavru bakımı olmayan türlerde yaygındır. Bu veriler ışığında aşağıdaki hayatta kalma eğrileri çizilmiş ve X, Y ve Z ile temsil edilmiştir. Birey sayısı 10000 X 3 1000 rir. 100 10 Y Ergin Yash Genç Parat Yaman 1 Grafikteki eğrilerin ait olduğu hayatta kalma eğrisi tipleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Y z A) Tip 3 Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 2 B) Tip 1 C) Tip 3 Tip 2 Tip 1 D) Tip 1 Tip 2 Tip 3 E) Tip 1 Tip 3 Tip 2

Soru Çözümünü Göster