Soru:

B B. AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 38. Belirli bir bölgede yaşayan sürekli etkileşim hâlinde bulunan canlı ve c

B
B.
AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
38. Belirli bir bölgede yaşayan sürekli etkileşim
hâlinde bulunan canlı ve cansız öğelerin tümüne
X
denir.
4
Benzer bitki ve hayvan topluluklarından oluşan
ekosistemlere Y
denir.
Bu cümlelerde numaralanmış boşluklara aşağıdaki
kavramlardan hangileri getirilmelidir?
X
Y
A)
Ekosistem
Tür
B)
Relikt
Endemik
C)
Ekosistem
Biyom
D)
Ekoloji
Habitat
E)
Habitat
Biyom

B B. AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 38. Belirli bir bölgede yaşayan sürekli etkileşim hâlinde bulunan canlı ve cansız öğelerin tümüne X denir. 4 Benzer bitki ve hayvan topluluklarından oluşan ekosistemlere Y denir. Bu cümlelerde numaralanmış boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir? X Y A) Ekosistem Tür B) Relikt Endemik C) Ekosistem Biyom D) Ekoloji Habitat E) Habitat Biyom