Soru:

B B. B Sosyal Bilimler 8. Aşağıda üç farklı bölgenin coğrafi koordinatları verilmiş 9. tir. 40° 50° 30° 20° 10° 50° 1 II 20° 40°

B
B.
B
Sosyal Bilimler
8. Aşağıda üç farklı bölgenin coğrafi koordinatları verilmiş
9.
tir.
40°
50°
30°
20°
10°
50°
1
II
20°
40°
130°
140°
30°
III
20°
Bu bölgelerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?
A) I ve III. bölgenin güneyinin Ekvator'a olan kuş uçuşu
uzaklıkları aynıdır.
VB), II ve III. bölge Kuzey Yarım Küre'de yer alır.
C) II. bölgede dört mevsim belirgin yaşanır.
D) I. bölgenin batısı ile II. bölgenin doğusu arasındaki
yerel saat farkı 80 dakikadır.
E) I. bölge ulasal saatini +3. saat dilimine göre ayarla-
yabilir.

B B. B Sosyal Bilimler 8. Aşağıda üç farklı bölgenin coğrafi koordinatları verilmiş 9. tir. 40° 50° 30° 20° 10° 50° 1 II 20° 40° 130° 140° 30° III 20° Bu bölgelerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bil- gilerden hangisi yanlıştır? A) I ve III. bölgenin güneyinin Ekvator'a olan kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. VB), II ve III. bölge Kuzey Yarım Küre'de yer alır. C) II. bölgede dört mevsim belirgin yaşanır. D) I. bölgenin batısı ile II. bölgenin doğusu arasındaki yerel saat farkı 80 dakikadır. E) I. bölge ulasal saatini +3. saat dilimine göre ayarla- yabilir.