Soru:

b) KUZEY KUZEY Yandaki şekillerde, iki farklı merkezin yıllık ortalama rüzgar frekans gülü verilmiştir. Buna göre, verilen merke

b) KUZEY
KUZEY Yandaki şekillerde, iki farklı merkezin yıllık ortalama
rüzgar frekans gülü verilmiştir.
Buna göre, verilen merkezlerin aşağıdakilerden han-
gisi bakımından kesinlikle farklı olduğu söylenebilir?
A) Ortalama yükselti
B) Yerşekillerinin uzanış doğrultusu
C) Yeraldıkları yarımküre
D) Ekvator'a olan uzaklık
E) Başlangıç Meridyenine göre konum

b) KUZEY KUZEY Yandaki şekillerde, iki farklı merkezin yıllık ortalama rüzgar frekans gülü verilmiştir. Buna göre, verilen merkezlerin aşağıdakilerden han- gisi bakımından kesinlikle farklı olduğu söylenebilir? A) Ortalama yükselti B) Yerşekillerinin uzanış doğrultusu C) Yeraldıkları yarımküre D) Ekvator'a olan uzaklık E) Başlangıç Meridyenine göre konum