Soru:

Basınç değeri az Basınç değeri fazla Yukarıdaki görseli verilen dağın zirvesinde basınç de- ğerlerinin etek kısmından az olmasın

Basınç değeri az
Basınç
değeri fazla
Yukarıdaki görseli verilen dağın zirvesinde basınç de-
ğerlerinin etek kısmından az olmasında;
I. gaz yoğunluğunun az olması,
II. sıcaklığın az olması,
III. yer çekiminin az olması
özelliklerinden hangilerinin etkisi olmuştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız il
D) I ve III
C) I ve II
E) Il ve III

Basınç değeri az Basınç değeri fazla Yukarıdaki görseli verilen dağın zirvesinde basınç de- ğerlerinin etek kısmından az olmasında; I. gaz yoğunluğunun az olması, II. sıcaklığın az olması, III. yer çekiminin az olması özelliklerinden hangilerinin etkisi olmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız il D) I ve III C) I ve II E) Il ve III