Soru:

Bazı özelliklerin benzerliğine göre çeşitli bölgeler oluşturu- labilir. Bazen farklı ölçütlere göre oluşturulan bu bölgelerin sı

Bazı özelliklerin benzerliğine göre çeşitli bölgeler oluşturu-
labilir. Bazen farklı ölçütlere göre oluşturulan bu bölgelerin
sınırları örtüşebilir.
Buna göre;
I. sulanabilen alüvyal araziler,
II. şeker pancarı tarımı,
III. savan bitki örtüsü,
IV. subtropikal iklim
bölgelerinden hangileri birbiri ile daha fazla örtüşür?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Bazı özelliklerin benzerliğine göre çeşitli bölgeler oluşturu- labilir. Bazen farklı ölçütlere göre oluşturulan bu bölgelerin sınırları örtüşebilir. Buna göre; I. sulanabilen alüvyal araziler, II. şeker pancarı tarımı, III. savan bitki örtüsü, IV. subtropikal iklim bölgelerinden hangileri birbiri ile daha fazla örtüşür? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV