Soru:

BENİM HOCAM 4. Yerleşme coğrafyası, yerleşmelerin oluşumu, gelişimi, kökenleri, geçirdiği değişimleri, fonksiyonlarını ve dağı-

BENİM HOCAM
4. Yerleşme coğrafyası, yerleşmelerin oluşumu, gelişimi,
kökenleri, geçirdiği değişimleri, fonksiyonlarını ve dağı-
lışlarını inceleyen beşerî coğrafya dalıdır. Yerleşim coğ-
rafyası, mesken ve yerleşim birimlerinin doğal ve beşerî
çevre ile ilgisini araştırır.
19frpe
Buna göre, yukarıdaki dünya haritasında numaralan-
dırılarak verilen merkezlerin hangisi ilk yerleşilmiş
bölgelerden biri değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E V
33
Diğer sayfaya geçiniz.

BENİM HOCAM 4. Yerleşme coğrafyası, yerleşmelerin oluşumu, gelişimi, kökenleri, geçirdiği değişimleri, fonksiyonlarını ve dağı- lışlarını inceleyen beşerî coğrafya dalıdır. Yerleşim coğ- rafyası, mesken ve yerleşim birimlerinin doğal ve beşerî çevre ile ilgisini araştırır. 19frpe Buna göre, yukarıdaki dünya haritasında numaralan- dırılarak verilen merkezlerin hangisi ilk yerleşilmiş bölgelerden biri değildir? A) I B) II C) III D) IV E V 33 Diğer sayfaya geçiniz.