Soru:

Beşeri Sistemler 23. KARADENTZ GÜRCİSTAN XIN ERM VII IRAK SURİYE AKDENIZ Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanl

Beşeri Sistemler
23.
KARADENTZ
GÜRCİSTAN
XIN
ERM
VII
IRAK
SURİYE
AKDENIZ
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen
alanlardan hangisi doğal çevre faktörlerine bağlı
olarak daha az nüfuslanmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) v

Beşeri Sistemler 23. KARADENTZ GÜRCİSTAN XIN ERM VII IRAK SURİYE AKDENIZ Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisi doğal çevre faktörlerine bağlı olarak daha az nüfuslanmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) v