Soru:

(Biki yüklemli cümlelerde ikinci Yukiem IV YUI Aynı anlama gelen birden fazla sözcüğün kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar

(Biki yüklemli cümlelerde ikinci Yukiem IV YUI
Aynı anlama gelen birden fazla sözcüğün kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
wysou huingam roman
Birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olmaması anlatım bozukluğuna yol açar.
Voiko
5. I) Babam kötülüğün, düşmanlığın ya da düpedüz sıkıcı olanın çevresinden sessizce dolanırken annem bu tehlikelere
karşı bizi uyarır, yasaklar koyar, kaşlarını çatarak hayatın karanlık yanlarına karşı önlemler alırdy (1) Bu, onu babamdan
daha az eğlenceli yapardı ama bize her fırsatta evden kaçan babamdan daha çok vakit ayırdığı için onun sevgisine,
şefkatine çok bağımlıydım. (III) Ağabeyimle bu sevgi için rekabet etmek zorunda kalmam, hayatımın kendimi bilir bilmez
öğrendiğim en temel gerçeğiydi.
y
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Yalnızl.
B) Yalnız II.
Chvo-h.
Il ve III.
vbu sevgi
DT
olmaydo numa mushioninello
Vevo
Vio
6.
Iki yüklemli cümlelerde ikinci yüklem için gerekli olan ögenin belirtilmemesi anlatım bozukluğuna

(Biki yüklemli cümlelerde ikinci Yukiem IV YUI Aynı anlama gelen birden fazla sözcüğün kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. wysou huingam roman Birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Voiko 5. I) Babam kötülüğün, düşmanlığın ya da düpedüz sıkıcı olanın çevresinden sessizce dolanırken annem bu tehlikelere karşı bizi uyarır, yasaklar koyar, kaşlarını çatarak hayatın karanlık yanlarına karşı önlemler alırdy (1) Bu, onu babamdan daha az eğlenceli yapardı ama bize her fırsatta evden kaçan babamdan daha çok vakit ayırdığı için onun sevgisine, şefkatine çok bağımlıydım. (III) Ağabeyimle bu sevgi için rekabet etmek zorunda kalmam, hayatımın kendimi bilir bilmez öğrendiğim en temel gerçeğiydi. y Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? A) Yalnızl. B) Yalnız II. Chvo-h. Il ve III. vbu sevgi DT olmaydo numa mushioninello Vevo Vio 6. Iki yüklemli cümlelerde ikinci yüklem için gerekli olan ögenin belirtilmemesi anlatım bozukluğuna