Soru:

Bir bölgede yağışın yıl içindeki dağılışı yağış rejimi olarak ifade edilmektedir. Yağış rejimi dünyanın her yerinde düzenli deği

Bir bölgede yağışın yıl içindeki dağılışı yağış rejimi
olarak ifade edilmektedir. Yağış rejimi dünyanın her
yerinde düzenli değildir.
Buna göre;
1. Muson iklimi,
II. lliman okyanusal iklim,
III. Savan iklimi,
IV. Ekvatoral iklim
verilen iklim tiplerinden hangilerinin yağış rejim-
leri düzenlidir?
A) I ve
B) I ve III
C) Il ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Bir bölgede yağışın yıl içindeki dağılışı yağış rejimi olarak ifade edilmektedir. Yağış rejimi dünyanın her yerinde düzenli değildir. Buna göre; 1. Muson iklimi, II. lliman okyanusal iklim, III. Savan iklimi, IV. Ekvatoral iklim verilen iklim tiplerinden hangilerinin yağış rejim- leri düzenlidir? A) I ve B) I ve III C) Il ve III D) II ve IV E) III ve IV