Soru:

Bir yerin ekonomik özellikleri ve topoğrafik yapısı, o yer- deki sürekli yerleşmelerin çıkabileceği yükselti sınırını belirlemek

Bir yerin ekonomik özellikleri ve topoğrafik yapısı, o yer-
deki sürekli yerleşmelerin çıkabileceği yükselti sınırını
belirlemektedir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde yerleşme üst
sınırı diğerlerinden daha yüksektir?
A) Bayburt
B) Muğla
C) Erzurum
D) Iğdır
E) Tekirdağ
(JANU-2011)

Bir yerin ekonomik özellikleri ve topoğrafik yapısı, o yer- deki sürekli yerleşmelerin çıkabileceği yükselti sınırını belirlemektedir. Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde yerleşme üst sınırı diğerlerinden daha yüksektir? A) Bayburt B) Muğla C) Erzurum D) Iğdır E) Tekirdağ (JANU-2011)