Soru:

Bölgenin diğer bölgelerle olan ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak Bölge dışına verilen göçleri azaltmak D Bölgede hayvancılığ

Bölgenin diğer bölgelerle olan ekonomik gelişmişlik farkını
azaltmak
Bölge dışına verilen göçleri azaltmak
D Bölgede hayvancılığın gelişimini sağlamak
Bölge içinde sermaye birikimini sağlamak
en
r?
5.
Edirne
Kastamonu
Kars
Antalya
er
Haritada gösterilen şehirlerin hangilerine demir yoluyla
ulaşılamaz?
A) Antalya ve Kars
ur.
B) Edirne ve Kastamonu
C) Kars ve Edirne
D) Kastamonu ve Antalya
E) Kastamonu ve Kars
6.
Samsun'un bir liman kenti olarak, Ordu ve Sinop'a oranla
daha çok gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?
iç bölgelere ulaşmanın kolay olmasıyla
B) Nüfusunun fazla olmasıyla
C) Tarımsal üretiminin fazla olmasıyla
D) Endüstrinin gelişmesiyle
Jur?
2) Iklim özellikleriyle

Bölgenin diğer bölgelerle olan ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak Bölge dışına verilen göçleri azaltmak D Bölgede hayvancılığın gelişimini sağlamak Bölge içinde sermaye birikimini sağlamak en r? 5. Edirne Kastamonu Kars Antalya er Haritada gösterilen şehirlerin hangilerine demir yoluyla ulaşılamaz? A) Antalya ve Kars ur. B) Edirne ve Kastamonu C) Kars ve Edirne D) Kastamonu ve Antalya E) Kastamonu ve Kars 6. Samsun'un bir liman kenti olarak, Ordu ve Sinop'a oranla daha çok gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? iç bölgelere ulaşmanın kolay olmasıyla B) Nüfusunun fazla olmasıyla C) Tarımsal üretiminin fazla olmasıyla D) Endüstrinin gelişmesiyle Jur? 2) Iklim özellikleriyle