Soru:

/bti 11 JB KONU ANLAT ER VM- SOSYAL BİLİMLER - 2 21. Ülkelerin nüfus politikaları nüfusun yapısına göre değişiklik göstermektedi

/bti
11
JB
KONU ANLAT
ER
VM-
SOSYAL BİLİMLER - 2
21. Ülkelerin nüfus politikaları nüfusun yapısına göre
değişiklik göstermektedir. Bazı ülkeler doğum
oranlarını kısıtlayıcı tedbirler alırken bazı ülkeler genç
nüfus oranını artırmak için doğum oranlarını teşvik
eden politikalar izlemiştir. Örneğin Japonya doğum
oranını artırıcı yönde politikalar uygularken Nijerya'da
nüfus artış hızını azaltıcı yönde nüfus politikaları
uygulanmaktadır.
Buna göre, ülkelerde farklı nüfus politikaları
uygulanmasının nedenleri olarak;
1. nüfusun cinsiyet yapılarının farklı olması,
II. nüfus yoğunluklarının farklı olması,
III. nüfus artış hızlarının farklı olması,
IV. gelişmişlik düzeylerinin farklı olması
yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?
Alt ve il
B) I ve It
C) Il ve il
D) II ve IV
E) III ve W

/bti 11 JB KONU ANLAT ER VM- SOSYAL BİLİMLER - 2 21. Ülkelerin nüfus politikaları nüfusun yapısına göre değişiklik göstermektedir. Bazı ülkeler doğum oranlarını kısıtlayıcı tedbirler alırken bazı ülkeler genç nüfus oranını artırmak için doğum oranlarını teşvik eden politikalar izlemiştir. Örneğin Japonya doğum oranını artırıcı yönde politikalar uygularken Nijerya'da nüfus artış hızını azaltıcı yönde nüfus politikaları uygulanmaktadır. Buna göre, ülkelerde farklı nüfus politikaları uygulanmasının nedenleri olarak; 1. nüfusun cinsiyet yapılarının farklı olması, II. nüfus yoğunluklarının farklı olması, III. nüfus artış hızlarının farklı olması, IV. gelişmişlik düzeylerinin farklı olması yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? Alt ve il B) I ve It C) Il ve il D) II ve IV E) III ve W