Soru:

Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden han- gisi sıra dışı yüksek ya da düşük sıcaklıklardan daha çok etkilenmektedir? A)

Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden han-
gisi sıra dışı yüksek ya da düşük sıcaklıklardan
daha çok etkilenmektedir?
A) 1
B) II
C) IN
D) IV
E) V
SUPARA
a,
en
36. Türkiye'de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılık-
lar bulunmaktadır. Bu gelismişlik farklılıklarını azaltmak
ve kaynakları daha etkin kullanmak için bazı bölgesel
kalkınma projeleri geliştirilmiştir.
en
Bu amaçla hazırlanan;
en
1. Konya Ovasi, X
II. Doğu Karadeniz,
III. Güneydoğu Anadolu,
1. Zonguldak Bartın Karabük X
projelerinden hangileri sulama, enerji, ulaşım, sanayi,
eğitim ve sağlık gibi alanları kapsamaktadır?
Alle !
B) T ve IT
C) Il ve Ill
D) II ve IV
En lit vett
- 11
SUP_TG_22_AYT_02

Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden han- gisi sıra dışı yüksek ya da düşük sıcaklıklardan daha çok etkilenmektedir? A) 1 B) II C) IN D) IV E) V SUPARA a, en 36. Türkiye'de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılık- lar bulunmaktadır. Bu gelismişlik farklılıklarını azaltmak ve kaynakları daha etkin kullanmak için bazı bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir. en Bu amaçla hazırlanan; en 1. Konya Ovasi, X II. Doğu Karadeniz, III. Güneydoğu Anadolu, 1. Zonguldak Bartın Karabük X projelerinden hangileri sulama, enerji, ulaşım, sanayi, eğitim ve sağlık gibi alanları kapsamaktadır? Alle ! B) T ve IT C) Il ve Ill D) II ve IV En lit vett - 11 SUP_TG_22_AYT_02