Soru:

C 75. Türkiye'nin jeopolitik öneminin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A) Yeni politik oluşumlar B) Enerji

C
75. Türkiye'nin jeopolitik öneminin artmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A) Yeni politik oluşumlar
B) Enerji bölgelerine yakınlık
C) Orta kuşakta yer alması
D) Küreselleşmenin artması
E) Sovyetler Birliği'nin dağılması

C 75. Türkiye'nin jeopolitik öneminin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A) Yeni politik oluşumlar B) Enerji bölgelerine yakınlık C) Orta kuşakta yer alması D) Küreselleşmenin artması E) Sovyetler Birliği'nin dağılması