Soru:

C) Orta Kafa Deng NOE 36. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler numaralandırılarak farklı renkle gösterilmiştir. E) Ort IV us Buna gör

C) Orta
Kafa Deng
NOE
36. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler numaralandırılarak
farklı renkle gösterilmiştir.
E) Ort
IV
us
Buna göre, Dünya kömür rezervleri ile ülkelerin
kömür kullanım oranları dikkate alındığında,
haritadaki ülkelerin hangisinde bu enerji kaynağının
kullanımına bağlı olarak görülen çevre sorunlarının
daha fazla olması beklenir?
A) 1 BI C) III D) IV E) V

C) Orta Kafa Deng NOE 36. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler numaralandırılarak farklı renkle gösterilmiştir. E) Ort IV us Buna göre, Dünya kömür rezervleri ile ülkelerin kömür kullanım oranları dikkate alındığında, haritadaki ülkelerin hangisinde bu enerji kaynağının kullanımına bağlı olarak görülen çevre sorunlarının daha fazla olması beklenir? A) 1 BI C) III D) IV E) V