Soru:

CAP İlkel Zaman'da (Prekambriyen) meydana ge- len orojenik dönemdir. Bu bölgeler daha sonra aşınarak eski kita kalkanları haline

CAP
İlkel Zaman'da (Prekambriyen) meydana ge-
len orojenik dönemdir. Bu bölgeler daha sonra
aşınarak eski kita kalkanları haline gelmişler-
dir.
II. İskandinavya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yer
alan dağların oluştuğu orojenez dönemdir.
III. And ve Kayalık dağları gibi genç kütlelerin
oluştuğu orojenik dönemdir.
Yukarıda verilen orojenez dönemleri aşağıdakile-
rin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
II
MI
Huron
A) Kaledoniyen
B) Kaledoniyen
Alp
Huron
Huron
Alp
Huron
Kaledoniyen
Alp
Alp
Huron
Kaledoniyen
Alp
Kaledoniyen

CAP İlkel Zaman'da (Prekambriyen) meydana ge- len orojenik dönemdir. Bu bölgeler daha sonra aşınarak eski kita kalkanları haline gelmişler- dir. II. İskandinavya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yer alan dağların oluştuğu orojenez dönemdir. III. And ve Kayalık dağları gibi genç kütlelerin oluştuğu orojenik dönemdir. Yukarıda verilen orojenez dönemleri aşağıdakile- rin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? II MI Huron A) Kaledoniyen B) Kaledoniyen Alp Huron Huron Alp Huron Kaledoniyen Alp Alp Huron Kaledoniyen Alp Kaledoniyen