Soru:

ÇAP/ TYT 9. Türkiye'de görülen relikt (kalıntı) bitkiler, çoğunlukla Tersiyer ve Kuaterner'deki iklim koşulları altında olu- şup

ÇAP/ TYT
9.
Türkiye'de görülen relikt (kalıntı) bitkiler, çoğunlukla
Tersiyer ve Kuaterner'deki iklim koşulları altında olu-
şup günümüze kadar gelebilmiştir.
Aşağıdaki haritada Türkiye'nin ormanlarında görülen
bazı ağaç türlerinin dağılışı gösterilmiştir.
Kestane
Akçaağaç
Sedir
Kayın
Kızılçam
Bu ağaçlardan hangisi, yetiştiği yörede geçmişte
şimdikinden daha nemli iklim koşullarının etkili ol-
duğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Kayın
B) Sedir
C) Kızılçam
D) Kestane
E) Akçaağaç
CAP

ÇAP/ TYT 9. Türkiye'de görülen relikt (kalıntı) bitkiler, çoğunlukla Tersiyer ve Kuaterner'deki iklim koşulları altında olu- şup günümüze kadar gelebilmiştir. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin ormanlarında görülen bazı ağaç türlerinin dağılışı gösterilmiştir. Kestane Akçaağaç Sedir Kayın Kızılçam Bu ağaçlardan hangisi, yetiştiği yörede geçmişte şimdikinden daha nemli iklim koşullarının etkili ol- duğuna kanıt olarak gösterilebilir? A) Kayın B) Sedir C) Kızılçam D) Kestane E) Akçaağaç CAP