Soru:

> co 20. Aşağıda farklı DNA moleküllerinin aynı uzunluktaki bölümlerine ait nükleotid dizilimleri verilerek bazı nükleo- tidler

>
co
20. Aşağıda farklı DNA moleküllerinin aynı uzunluktaki bölümlerine ait nükleotid dizilimleri verilerek bazı nükleo-
tidler boş bırakılmıştır.
XX
XX
xx
8
G
A
1
III
IV
Bu DNA parçalarından hangi ikisi aynı nükleotid dizilimine sahip olabilir?
A) I ve II
B) Il ve III
C) I ve IV
D) Il ve IV

> co 20. Aşağıda farklı DNA moleküllerinin aynı uzunluktaki bölümlerine ait nükleotid dizilimleri verilerek bazı nükleo- tidler boş bırakılmıştır. XX XX xx 8 G A 1 III IV Bu DNA parçalarından hangi ikisi aynı nükleotid dizilimine sahip olabilir? A) I ve II B) Il ve III C) I ve IV D) Il ve IV