Soru:

COĞRAFYA 2 DENI 10. Ülkemizde havadan yapılan ilaçlama geniş alanlarda zirai mücadelede etkilidir. Ancak havadan yapılan ilaçlam

COĞRAFYA
2
DENI
10. Ülkemizde havadan yapılan ilaçlama geniş
alanlarda zirai mücadelede etkilidir. Ancak
havadan yapılan ilaçlama bazı ekonomik fa-
aliyetleri de olumsuz olarak etkiler.
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi-
sinde, havadan yürütülen zirai mücadele-
nin olumsuz etkisi daha çok görülür?
AT Ormancılık
Bi Arıcılık
e Sebze tarımı
D) Mera hayvancılığı
E) Balıkçılık

COĞRAFYA 2 DENI 10. Ülkemizde havadan yapılan ilaçlama geniş alanlarda zirai mücadelede etkilidir. Ancak havadan yapılan ilaçlama bazı ekonomik fa- aliyetleri de olumsuz olarak etkiler. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi- sinde, havadan yürütülen zirai mücadele- nin olumsuz etkisi daha çok görülür? AT Ormancılık Bi Arıcılık e Sebze tarımı D) Mera hayvancılığı E) Balıkçılık