Soru:

COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü - Doğa 14. Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya ve Sibirya arasında bulunan 4 önemli kuş göç yolu

COĞRAFYA
Ekosistem ve Madde Döngüsü - Doğa
14. Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya ve Sibirya arasında bulunan 4
önemli kuş göç yolundan ikisi Türkiye üzerinden geçmektedir.
Bu göç esnasında Türkiye'ye uğrayan kuş türlerinden bazıları
konaklayıp göçmekte, bazıları kuluçkaya yatmakta, bazıları da
kışı burada geçirmektedir.
Bu durum, Türkiye'de öncelikle aşağıdakilerden hangisini
koruma altına almayı zorunlu kılmaktadır?
A) Çayır ve meraları
B) Ormanlari
C) Sulak alanları
D) Yer altı sularını
E) Tarihi ve kültürel yapıları
5. Akarsu ekosistemlerinde;

COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü - Doğa 14. Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya ve Sibirya arasında bulunan 4 önemli kuş göç yolundan ikisi Türkiye üzerinden geçmektedir. Bu göç esnasında Türkiye'ye uğrayan kuş türlerinden bazıları konaklayıp göçmekte, bazıları kuluçkaya yatmakta, bazıları da kışı burada geçirmektedir. Bu durum, Türkiye'de öncelikle aşağıdakilerden hangisini koruma altına almayı zorunlu kılmaktadır? A) Çayır ve meraları B) Ormanlari C) Sulak alanları D) Yer altı sularını E) Tarihi ve kültürel yapıları 5. Akarsu ekosistemlerinde;