Soru:

COĞRAFYA KÜLTÜR 3. Menderes oluşturan bir akarsu ile il- gili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? A

COĞRAFYA
KÜLTÜR
3. Menderes oluşturan bir akarsu ile il-
gili olarak aşağıda verilen yargılardan
hangisi kesinlikle doğrudur?
A Ulaşım ve taşımacılığa elverişlidir.
B) Gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzak-
lığı arasındaki fark fazladır.
C) Hidroelektrik enerji potansiyeli yük-
sektir.
D) Derine doğru aşındırması fazladı.
E) Rejimi düzensizdir.

COĞRAFYA KÜLTÜR 3. Menderes oluşturan bir akarsu ile il- gili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? A Ulaşım ve taşımacılığa elverişlidir. B) Gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzak- lığı arasındaki fark fazladır. C) Hidroelektrik enerji potansiyeli yük- sektir. D) Derine doğru aşındırması fazladı. E) Rejimi düzensizdir.