Soru:

ÇÖZÜM: 100 x 8. Bir araba, alış fiyatının %20 si kadar masraf yapılarak geliştirildiğinde, alış fiyatının %50 fazlasına satılabi

ÇÖZÜM:
100 x
8.
Bir araba, alış fiyatının %20 si kadar masraf yapılarak
geliştirildiğinde, alış fiyatının %50 fazlasına satılabi-
liyor.
3
120x
Buna göre, bu arabanın satışındaki kâr oranı mali-
yet üzerinden yüzde kaçtır?
3-F
A) 20
B) 24
C) 25
D) 30
E) 50

ÇÖZÜM: 100 x 8. Bir araba, alış fiyatının %20 si kadar masraf yapılarak geliştirildiğinde, alış fiyatının %50 fazlasına satılabi- liyor. 3 120x Buna göre, bu arabanın satışındaki kâr oranı mali- yet üzerinden yüzde kaçtır? 3-F A) 20 B) 24 C) 25 D) 30 E) 50 9. ÇÖZÜM AO

Soru Çözümünü Göster