Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Lise Matematik Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
11. (1) Kültür mimarlarımızdan biri olan İrfan Gürdal, eserleriyle
uzun yıllar Türkçenin ritmini destekleyen pek çok başarılı
çalışmaya imza atmış; 2017 ve 2019 yıllarında Türk Dil
Kurumu Türk Diline Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.
(11) Türk dünyası müzikleri konusundaki araştırmaları,
derlemeleri, besteleri ve akademik değerlendirmeleri ile
Türk müzik ve kültür tarihimize önemli eserler
kazandırmıştır. (III) Son albümü olan Türkçenin Tuğları, Türk
dilinin tarihî sürecine olduğu kadar; yapı bilgisinin
aktarımına da son derece önemli katkıları olan bir eserdir.
(IV) Türkçenin Tuğları; özgün, heyecan verici, etki gücü
yüksek, Türklerin ve dolayısıyla Türkçenin tarihini bir arada
görebileceğimiz müzikal bir eser. (V) Eser, gücünü çok
sağlam yerlerden alarak bize şunu tekrar hatırlatıyor:
Müzik, kültürün boy aynasıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) I
BMI
C) III
EV
EME-3
D) IV
Lise Matematik
Önermeler
11. (1) Kültür mimarlarımızdan biri olan İrfan Gürdal, eserleriyle uzun yıllar Türkçenin ritmini destekleyen pek çok başarılı çalışmaya imza atmış; 2017 ve 2019 yıllarında Türk Dil Kurumu Türk Diline Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür. (11) Türk dünyası müzikleri konusundaki araştırmaları, derlemeleri, besteleri ve akademik değerlendirmeleri ile Türk müzik ve kültür tarihimize önemli eserler kazandırmıştır. (III) Son albümü olan Türkçenin Tuğları, Türk dilinin tarihî sürecine olduğu kadar; yapı bilgisinin aktarımına da son derece önemli katkıları olan bir eserdir. (IV) Türkçenin Tuğları; özgün, heyecan verici, etki gücü yüksek, Türklerin ve dolayısıyla Türkçenin tarihini bir arada görebileceğimiz müzikal bir eser. (V) Eser, gücünü çok sağlam yerlerden alarak bize şunu tekrar hatırlatıyor: Müzik, kültürün boy aynasıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? A) I BMI C) III EV EME-3 D) IV
2. Cevaplarını
1. Sıfır hariç bir tam sayının karesi şeklinde yazılabilen
sayılara karesel sayılar denir.
x pozitif tam sayısı için, (x) ifadesi x'e eşit (karesel sayı
ise) veya x'ten küçük (karesel sayı değilse) en büyük
karesel sayıya eşit olarak tanımlanıyor.
Örnek; 21'den küçük en büyük karesel sayı 16
olduğundan (21)= 16 olur.
Örnek; 36 karesel sayı olduğundan (36)=36 olur.
f: Z+Z+ olmak üzere
f(x) = =
2x+4x, x tek sayı ise
3x-x-10, x çift sayı ise
fonksiyonu tanımlanıyor.
●
Ali'nin cüzdanındaki para miktarının TL türünden
f(60), =
Taner'in cüzdanındaki para miktarının TL
Un türünden f(41),
Emre'nin cüzdanındaki para miktarının TL
türünden f(a)
değerine eşit olduğu bilinmektedir.
Emre'nin cüzdanındaki para, Ali'nin cüzdanındaki
para miktarı ile Taner'in cüzdanındaki para miktarı
arasında bir miktar olduğu bilindiğine göre, a nın
değeri,
1. 56
II. 45
III. 100
sayılarından hangilerine eşit olabilir?peque
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Sayısal Mantık
2. Cevaplarını 1. Sıfır hariç bir tam sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara karesel sayılar denir. x pozitif tam sayısı için, (x) ifadesi x'e eşit (karesel sayı ise) veya x'ten küçük (karesel sayı değilse) en büyük karesel sayıya eşit olarak tanımlanıyor. Örnek; 21'den küçük en büyük karesel sayı 16 olduğundan (21)= 16 olur. Örnek; 36 karesel sayı olduğundan (36)=36 olur. f: Z+Z+ olmak üzere f(x) = = 2x+4x, x tek sayı ise 3x-x-10, x çift sayı ise fonksiyonu tanımlanıyor. ● Ali'nin cüzdanındaki para miktarının TL türünden f(60), = Taner'in cüzdanındaki para miktarının TL Un türünden f(41), Emre'nin cüzdanındaki para miktarının TL türünden f(a) değerine eşit olduğu bilinmektedir. Emre'nin cüzdanındaki para, Ali'nin cüzdanındaki para miktarı ile Taner'in cüzdanındaki para miktarı arasında bir miktar olduğu bilindiğine göre, a nın değeri, 1. 56 II. 45 III. 100 sayılarından hangilerine eşit olabilir?peque A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I ve III C) I ve II
yapan bir mağazaya bir
iri, satışı yapılan ürünler-
Sı, beyaz eşya satın alan
müşteri sayısı, tüm müş-
eri sayısı 66 olduğuna
ısı kaçtır?
DY64
B
X
E) 77
TYT/Temel Matematik A
26. Dik koordinat düzleminde, (f.h)(x) ve (f-h)(x) fonksiyonlarının
grafikleri veriliyor.
12
2
3
(f-h)(x)
(f.h)(x)
A'
28. Ayşe, Banu ve Zehra isimli üç ark-
dairesel grafik üzerindeki dağılımı S
Buna göre, If(0) + h(0)| değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
B) 8
C) 10
E) 14
flol. hlol=12
D) 12
f(0) = 5(0)
12
Ayşe
140160°
Banu Zehra
Şekil 1
Bu üç arkadaşın 2 yıl sonraki
verilmiştir.
Buna göre, Zehra'nın bugünk
A) 20
B) 18
Lise Matematik
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
yapan bir mağazaya bir iri, satışı yapılan ürünler- Sı, beyaz eşya satın alan müşteri sayısı, tüm müş- eri sayısı 66 olduğuna ısı kaçtır? DY64 B X E) 77 TYT/Temel Matematik A 26. Dik koordinat düzleminde, (f.h)(x) ve (f-h)(x) fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. 12 2 3 (f-h)(x) (f.h)(x) A' 28. Ayşe, Banu ve Zehra isimli üç ark- dairesel grafik üzerindeki dağılımı S Buna göre, If(0) + h(0)| değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 8 C) 10 E) 14 flol. hlol=12 D) 12 f(0) = 5(0) 12 Ayşe 140160° Banu Zehra Şekil 1 Bu üç arkadaşın 2 yıl sonraki verilmiştir. Buna göre, Zehra'nın bugünk A) 20 B) 18
6. Bir sosyal medya sitesinden çok takipçili A, B ve C he-
saplarının takipçi sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veri-
liyor.
●
●
A hesabını takip eden herkes B hesabını da takip
ediyor.
A hesabını takip eden hiç kimse C hesabını takip
etmiyor.
Hem B, hem C hesabını takip eden kimse yoktur.
Sadece B hesabını takip eden 1,5 milyon kişi var-
dır.
A veya C hesaplarını takip eden 3 milyon kişi var-
dır.
Buna göre, B veya C hesaplarını takip eden kişi sa-
yısı kaç milyondur?
A) 3,5
B) 4
C) 4,5 D) 5
E) 5,5
Lise Matematik
Kümelerde İşlemler
6. Bir sosyal medya sitesinden çok takipçili A, B ve C he- saplarının takipçi sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veri- liyor. ● ● A hesabını takip eden herkes B hesabını da takip ediyor. A hesabını takip eden hiç kimse C hesabını takip etmiyor. Hem B, hem C hesabını takip eden kimse yoktur. Sadece B hesabını takip eden 1,5 milyon kişi var- dır. A veya C hesaplarını takip eden 3 milyon kişi var- dır. Buna göre, B veya C hesaplarını takip eden kişi sa- yısı kaç milyondur? A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5
IO
log (√x²-2+x)=5
olduğuna göre, log (x-√x²-2)) ifadesinin eşiti aşağı-
dakilerden hangisine eşittir?
A) log 2-5
B) log 3-5
D) 5+ log2
2X
E) 5+ log 3
√x²=2+x=10³
5
C) log 4-5
√x²-2 = 105 - xx
2X-105
logo
3x
1+ log₂ +legs 1+ lego
2X
legio
+x
leglos
ley
Güzel sorule:
logo
5
12
2X
log₂x +1095
5
st
lo
E
Lise Matematik
Logaritmanın Özellikleri
IO log (√x²-2+x)=5 olduğuna göre, log (x-√x²-2)) ifadesinin eşiti aşağı- dakilerden hangisine eşittir? A) log 2-5 B) log 3-5 D) 5+ log2 2X E) 5+ log 3 √x²=2+x=10³ 5 C) log 4-5 √x²-2 = 105 - xx 2X-105 logo 3x 1+ log₂ +legs 1+ lego 2X legio +x leglos ley Güzel sorule: logo 5 12 2X log₂x +1095 5 st lo E
K TESTİ
3.
34,5 NET
ULUDAG
DENEMELER!
KACKAR
B=√x+2-√8x
34 213
DENEME 5
DENEMELER!
DENEMELER
AĞRI
Uygun tanım aralığındaki x gerçel sayıları için,
B=√x - √2 =
X= 7 √7 - 12
x = 8 √2
x=9 33-√2
X=10 √To-12₂
X = 11 √π-√₂
EVEREST
A = √x-2+3√2x-13-√x-6+√2x-13
√x
DENEMELER!
x+2 -2√2x
A
2 X
eşitlikleri veriliyor.
√x - √₂
Buna göre, A = B eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 7
8
C) 9
D) 10
E) 11
√x-6√2x-13 = √2.
X-6+ √2X-13 = 2
2X-13 = 8 - X
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
K TESTİ 3. 34,5 NET ULUDAG DENEMELER! KACKAR B=√x+2-√8x 34 213 DENEME 5 DENEMELER! DENEMELER AĞRI Uygun tanım aralığındaki x gerçel sayıları için, B=√x - √2 = X= 7 √7 - 12 x = 8 √2 x=9 33-√2 X=10 √To-12₂ X = 11 √π-√₂ EVEREST A = √x-2+3√2x-13-√x-6+√2x-13 √x DENEMELER! x+2 -2√2x A 2 X eşitlikleri veriliyor. √x - √₂ Buna göre, A = B eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A) 7 8 C) 9 D) 10 E) 11 √x-6√2x-13 = √2. X-6+ √2X-13 = 2 2X-13 = 8 - X
Merakli'nin sorusu
6. Aşağıda otomobil ve motosikletin bir saatteki hizları verilmiştir. Otomobil bir saatte 120
km, motosiklet ise bir saatte 90 km yol gitmektedir.
2
B
20. HAFTA
Aynı anda ters yönde harekete başlayan otomobil ve motosikletin aralarındaki mesa-
fe 150 dk sonra kaç km olur?
A) 520
B) 525
270 19
PBE
C) 530
MATEMATİK
D) 535
meraklı zihinler
Lise Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
Merakli'nin sorusu 6. Aşağıda otomobil ve motosikletin bir saatteki hizları verilmiştir. Otomobil bir saatte 120 km, motosiklet ise bir saatte 90 km yol gitmektedir. 2 B 20. HAFTA Aynı anda ters yönde harekete başlayan otomobil ve motosikletin aralarındaki mesa- fe 150 dk sonra kaç km olur? A) 520 B) 525 270 19 PBE C) 530 MATEMATİK D) 535 meraklı zihinler
2215 3
1351
272
403
S
3k
21. Dört yanlışın bir doğruyu götürmesi şeklinde net
sayısı hesaplanan bir sınava giren Ayşe tüm soruları
yanıtlamıştır.
Ayşe ile birlikte aynı sınava giren Bülent ve Cemre'nin net
sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
26
4050-50k
324a - bak
6
Bülent'in net sayısı, Ayşe'nin net sayısının %75'ine
Keşittir.
A) 48
80 SO
24
32
Cemre'nin net sayısı, Bülent'in net sayısının %20'sinden
20 fazladır.
Bülent ve Cemre'nin net sayıları toplamı Ayşe'nin
doğru sayısına eşittir.
Üçünün net sayıları toplamı 210'dur.
80-8
Buna göre, Cemre'nin yanlış sayısı en çok kaçtır?
C) 58
0176
Elez
225
5
-80-976
M=103
yeny
T = TOE
B) 49
643
= 415
B
15k
A
20 k
35k +20=219
38k= 390
34+20
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Sayı Problemleri
2215 3 1351 272 403 S 3k 21. Dört yanlışın bir doğruyu götürmesi şeklinde net sayısı hesaplanan bir sınava giren Ayşe tüm soruları yanıtlamıştır. Ayşe ile birlikte aynı sınava giren Bülent ve Cemre'nin net sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 26 4050-50k 324a - bak 6 Bülent'in net sayısı, Ayşe'nin net sayısının %75'ine Keşittir. A) 48 80 SO 24 32 Cemre'nin net sayısı, Bülent'in net sayısının %20'sinden 20 fazladır. Bülent ve Cemre'nin net sayıları toplamı Ayşe'nin doğru sayısına eşittir. Üçünün net sayıları toplamı 210'dur. 80-8 Buna göre, Cemre'nin yanlış sayısı en çok kaçtır? C) 58 0176 Elez 225 5 -80-976 M=103 yeny T = TOE B) 49 643 = 415 B 15k A 20 k 35k +20=219 38k= 390 34+20 Diğer sayfaya geçiniz.
AB iki basamaklı doğal sayı olmak üzere,
AB = A² + 4B
olarak tanımlanıyor.
5. XY ve XZ iki basamaklı doğal sayılardır.
XY XZ) = 32
CO
eşitliğini sağlayan kaç farklı XZ sayısı vardır?
A) 60
B) 54
C) 45
D) 18
E) 9
3
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
AB iki basamaklı doğal sayı olmak üzere, AB = A² + 4B olarak tanımlanıyor. 5. XY ve XZ iki basamaklı doğal sayılardır. XY XZ) = 32 CO eşitliğini sağlayan kaç farklı XZ sayısı vardır? A) 60 B) 54 C) 45 D) 18 E) 9 3
AYT MATEMATİK SORU BANKAS
2.
4 kız ve 3 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir ekip oluşturu-
lacaktır.
Buna göre, bu ekiplerin kaç tanesinde 1 kız, 2 erkek öğ-
renci bulunur?
A) 7
B) 9
(3)
C) 12
D) 18
E) 21
A
L
2
5
392
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
AYT MATEMATİK SORU BANKAS 2. 4 kız ve 3 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir ekip oluşturu- lacaktır. Buna göre, bu ekiplerin kaç tanesinde 1 kız, 2 erkek öğ- renci bulunur? A) 7 B) 9 (3) C) 12 D) 18 E) 21 A L 2 5 392
25.
Yukarıdaki hedef tahtasına atışlar yapan Ali yaptığı atışlarda hedefi mutlaka vurmuştur.
Yaptığı atışlar sonunda her dilimden mutlaka puan aldığı ve toplam 27 puan aldığını söyleyen
Ali'nin mavi bölgeyi diğerlerinden daha fazla vurmuş olma olasılığı kaçtır?
12/201
2
3
A)
B)
1
-
4
C)
3
8
2
5
E) - -/-/-
Lise Matematik
Olasılık Soru Çeşitleri
25. Yukarıdaki hedef tahtasına atışlar yapan Ali yaptığı atışlarda hedefi mutlaka vurmuştur. Yaptığı atışlar sonunda her dilimden mutlaka puan aldığı ve toplam 27 puan aldığını söyleyen Ali'nin mavi bölgeyi diğerlerinden daha fazla vurmuş olma olasılığı kaçtır? 12/201 2 3 A) B) 1 - 4 C) 3 8 2 5 E) - -/-/-
2. Deniz, telefon hattına tanımlanan 250 dakikalık konuşma
paketini; hafta içi her gun 10'ar dakika, cumartesi ve pazar
günleri ise 30'ar dakika konuşarak bitirmiştir.
Bu paketin ilk kullanıldığı gün pazartesi olduğuna
göre, bittiği gün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazartesi B) Çarşamba C) Cuma
D) Cumartesi E) Pazar
2018 - MSU
1005x+30.2x = 250
5.
CAP
10. soy toox 10
2010 i 18 2
10 10 30
20
Lise Matematik
Periyodik Problemler
2. Deniz, telefon hattına tanımlanan 250 dakikalık konuşma paketini; hafta içi her gun 10'ar dakika, cumartesi ve pazar günleri ise 30'ar dakika konuşarak bitirmiştir. Bu paketin ilk kullanıldığı gün pazartesi olduğuna göre, bittiği gün aşağıdakilerden hangisidir? A) Pazartesi B) Çarşamba C) Cuma D) Cumartesi E) Pazar 2018 - MSU 1005x+30.2x = 250 5. CAP 10. soy toox 10 2010 i 18 2 10 10 30 20
46.)
485
% 28
indirimde
→Çocuklar
Ali
Grafik Ali, Banu, Can, Dilek, Ece nin tam says
olan boylarının dağılımıdır. Grupto en uzun
Ali dir. Ece nin boy
Banu ve
Can in
boyundan 5cm fazladır. Dileğin boyu Ece
boyunun your sider
nin
Ali nin baju diğer 4 çocuğun boyları
toplamından fazla ise
Ece nin boyu
fazla kaç
cm dir?
20 in
en
(54)
Lise Matematik
Geometrik Dizi
46.) 485 % 28 indirimde →Çocuklar Ali Grafik Ali, Banu, Can, Dilek, Ece nin tam says olan boylarının dağılımıdır. Grupto en uzun Ali dir. Ece nin boy Banu ve Can in boyundan 5cm fazladır. Dileğin boyu Ece boyunun your sider nin Ali nin baju diğer 4 çocuğun boyları toplamından fazla ise Ece nin boyu fazla kaç cm dir? 20 in en (54)
3
√3 √21 √B
√Ā √7 √35
√15 √C √5
Yukarıdaki birim karelerin içine aşağıdaki şartlar ile sayılar yazı-
lacaktır.
. Aynı satırda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır.
. Aynı sütunda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır.
. A, B ve C üç basamaklı doğal sayıdır.
Buna göre A, B ve C'nin en küçük değerleri için aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?
A) A <B<C
B) A <C<B
D) C<B<A
C) B<A <C
E) C<A<B
Lise Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
3 √3 √21 √B √Ā √7 √35 √15 √C √5 Yukarıdaki birim karelerin içine aşağıdaki şartlar ile sayılar yazı- lacaktır. . Aynı satırda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır. . Aynı sütunda bulunan sayıların çarpımı doğal sayıdır. . A, B ve C üç basamaklı doğal sayıdır. Buna göre A, B ve C'nin en küçük değerleri için aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? A) A <B<C B) A <C<B D) C<B<A C) B<A <C E) C<A<B
akinihop exinoso prise 0.028 p
sichep etog etisa xaqido aisee.
ement dispild hauteulo oti helemano
co juicin
21. a ve b gerçel sayıları için,
sil hens
lal = 2b
Tibollemsfeög insmes unob lissa A (A
hibkell s/blet OT ise 2 (8
4a - lbl = 14
og mogublo
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
568
A) 8
B) 7
Asmas plasy
C) 6
D) 9 E) 4
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Matematik
Bölünebilme Kuralları
akinihop exinoso prise 0.028 p sichep etog etisa xaqido aisee. ement dispild hauteulo oti helemano co juicin 21. a ve b gerçel sayıları için, sil hens lal = 2b Tibollemsfeög insmes unob lissa A (A hibkell s/blet OT ise 2 (8 4a - lbl = 14 og mogublo olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 568 A) 8 B) 7 Asmas plasy C) 6 D) 9 E) 4 Diğer Sayfaya Geçiniz.
-16x +40
DENEME 2
1711 kişiden oluşan futbol takımıyla ilgili bilgiler aşağıda ve-
rilmiştir.
•
Oyuncuları yaşlarının aritmetik ortalaması modu ve
medyanı birbirine eşittir.
• Yaşı en büyük olan oyuncu 21 yaşındadır.
• En fazla 3 kişinin yaşı birbirine eşittir.
Oyuncuların yaş ortalamas 19 olduğuna göre yaşı en
küçük olan oyuncu kaç yaşındadır?
A) 14
B) 15
C) 16
OR
D) 17
$1
E) 18
Lise Matematik
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
-16x +40 DENEME 2 1711 kişiden oluşan futbol takımıyla ilgili bilgiler aşağıda ve- rilmiştir. • Oyuncuları yaşlarının aritmetik ortalaması modu ve medyanı birbirine eşittir. • Yaşı en büyük olan oyuncu 21 yaşındadır. • En fazla 3 kişinin yaşı birbirine eşittir. Oyuncuların yaş ortalamas 19 olduğuna göre yaşı en küçük olan oyuncu kaç yaşındadır? A) 14 B) 15 C) 16 OR D) 17 $1 E) 18