Soru:

ÇÖZÜM KODU OKUT için ya da YAZ -ükselmesinin as nde bir sorun on Belçika 1 1 1 1 CM SE Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkeler

ÇÖZÜM
KODU
OKUT
için
ya da
YAZ
-ükselmesinin as
nde bir sorun on
Belçika
1
1
1
1
CM
SE
Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde : 10. Ye
genç nüfusa yapılan yatırımlar artmakta, buna fa:
bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır.
ha
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde
bu sebepten dolayı kalkınma hızı yavaştır?
ça
iş
A) Kanada B) Japonya C) Libya
s
D) Finlandiya
E) Hollanda
iç
p
1
1
E) Misir
1
1
tina girmesinin
1
E

ÇÖZÜM KODU OKUT için ya da YAZ -ükselmesinin as nde bir sorun on Belçika 1 1 1 1 CM SE Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde : 10. Ye genç nüfusa yapılan yatırımlar artmakta, buna fa: bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır. ha Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bu sebepten dolayı kalkınma hızı yavaştır? ça iş A) Kanada B) Japonya C) Libya s D) Finlandiya E) Hollanda iç p 1 1 E) Misir 1 1 tina girmesinin 1 E