Soru:

D 10. Aşağıda Ankara-Kars arasındaki Doğu Ekspresi güzergahı na ait harita verilmiştir. Bir ara tatil etkinliği olarak ocak ayın

D
10. Aşağıda Ankara-Kars arasındaki Doğu Ekspresi güzergahı
na ait harita verilmiştir.
Bir ara tatil etkinliği olarak ocak ayında Doğu Ekspresi ile An-
kara'dan Kars'a seyahat etmeyi tercih eden Şahin ailesinin
bireyleri ile kondüktör arasında şu diyaloglar yaşanmıştır;
atası)
Kondüktör (Ankara-Kayseri arası): Burası karasal iklim
nedeniyle geniş bozkırlardan oluşur.
Nehir (Kayseri-Sivas arası). Bu bölge genç oluşumlu dağ-
lik bir yapıya sahiptir.
Tuna (Sivas-Erzincan arası): Burada aktif fay hatları yıkıcı
depremlere yol açmaktadır.
Ebru (Erzincan-Erzurum arasi): Dağ eteğindeki birikinti ko-
nisi rüzgâr biriktirme şeklidir.
Murat (Erzurum-Kars arası): Bir lav platosunun üzerinde-
yiz çünkü burası volkanik yapıda bir alandır.
Buna göre bu güzergâhla ilgili olarak hangisinin verdi-
ği bilgi yanlıştır?
A) Kondüktör
B) Nehir
C) Tuna
D) Ebru
E) Murat

D 10. Aşağıda Ankara-Kars arasındaki Doğu Ekspresi güzergahı na ait harita verilmiştir. Bir ara tatil etkinliği olarak ocak ayında Doğu Ekspresi ile An- kara'dan Kars'a seyahat etmeyi tercih eden Şahin ailesinin bireyleri ile kondüktör arasında şu diyaloglar yaşanmıştır; atası) Kondüktör (Ankara-Kayseri arası): Burası karasal iklim nedeniyle geniş bozkırlardan oluşur. Nehir (Kayseri-Sivas arası). Bu bölge genç oluşumlu dağ- lik bir yapıya sahiptir. Tuna (Sivas-Erzincan arası): Burada aktif fay hatları yıkıcı depremlere yol açmaktadır. Ebru (Erzincan-Erzurum arasi): Dağ eteğindeki birikinti ko- nisi rüzgâr biriktirme şeklidir. Murat (Erzurum-Kars arası): Bir lav platosunun üzerinde- yiz çünkü burası volkanik yapıda bir alandır. Buna göre bu güzergâhla ilgili olarak hangisinin verdi- ği bilgi yanlıştır? A) Kondüktör B) Nehir C) Tuna D) Ebru E) Murat